Služby poskytované našou spoločnosťou spočívajú v návrhu riešenia počítačového systému po hardvérovej i softvérovej stránke.

+421 905 829 199

Ceny

software-spectusoftware Spectu na jednu inštaláciu
390,- € bez DPH

 

software Spectu na jednu inštaláciu interaktívneho jedálneho lístka
260,- € bez DPH

 

inštalácia interaktívneho jedálneho lístka do stola
117,- € bez DPH

 

tablet Apple iPad mini 16GB WiFi
259,- € bez DPH

 

WiFi access point Apple AirPort Express
86,- € bez DPH
(možnosť rozšíriť pokrytie prevádzky dokúpením dalších zariadení AiPort Express)