Služby poskytované našou spoločnosťou spočívajú v návrhu riešenia počítačového systému po hardvérovej i softvérovej stránke.

+421 905 829 199

Hotelová recepcia

Hotelová recepcia je program určený pre hotely, chaty, penzióny a iné ubytovacie zariadenia. Umožňuje evidovať ubytovaných hostí, rezervácie, tlačiť štatistiky, rôzne prehľady, grafy a podobne.

Obsahuje:

  • knihu ubytovaných
  • knihu rezervácií
  • knihu zmluvných rezervácií
  • pokladničnú knihu
  • knihu otvorených hotelových účtov
  • grafický prehľad obsadenosti a rezervácií izieb

Program podporuje sieťovú prevádzku, otvorené hotelové účty je možné prepojiť so Skladovou evidenciou a Pokladnicou OBERON.

  • Tlačové výstupy

Tlačové výstupy sú realizované v grafickom režime, pričom je ich možné exportovať do rôznych formátov, napr. Microsoft Excel, Microsoft Word, PDF, HTML atď.

  • Dokumentácia

Dokumentácia k programu Hotelová recepcia je dodávaná v elektronickej podobe (Pomocník). Súbor pomocníka je možné stiahnuť a prezerať na počítači aj bez inštalácie programov.