Služby poskytované našou spoločnosťou spočívajú v návrhu riešenia počítačového systému po hardvérovej i softvérovej stránke.

+421 905 829 199

Počítačové siete

  • Zabezpečujeme výstavbu dátových počítačových sietí metalických, optických, ale aj bezdrôtových. Spravujeme nové i už existujúce siete.
  • Dodávame a inštalujeme široký sortiment pasívnych a aktívnych komponentov pre počítačové siete od predných počítačových výrobcov spoločností Allied Telesyn, Corega, Cisco a 3COM.