Služby poskytované našou spoločnosťou spočívajú v návrhu riešenia počítačového systému po hardvérovej i softvérovej stránke.

+421 905 829 199

Účtovný systém Oberon

OBERON je súbor účtovných programov určený pre malé a stredne veľké firmy. Vyznačujú sa jednoduchosťou, prehľadnosťou, intuitívnym ovládaním. Veľkou prednosťou OBERON-u je stabilita v jednoužívateľskej ako aj v sieťovej prevádzke.

Skladá sa z nasledovných programov:

  • Podvojné účtovníctvo
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Skladová evidencia
  • Mzdy a personalistika
  • Evidencia vozidiel
  • Evidencia dokumentov
  • Pokladnica OBERON

Všetky tieto programy možno používať spoločne prípadne len niektorý z nich. OBERON umožňuje jednou inštaláciou spracovávať účtovníctvo pre jednu alebo neobmedzený počet firiem.

Viac info sa dozviete na oficiálnej stránke programu.

 

Kompletná inštalácia

Odtialto si môžete stiahnuť najnovšiu verziu účtovných programov OBERON. Ak už máte OBERON nainštalovaný a chcete si stiahnuť novšiu verziu, nie je nutné mať nainštalované všetky predošlé verzie, je možné jednu prípadne viac verzií preskočiť - cca 2 roky späť. Ak chcete zistiť akú máte verziu, po spustení programu vyberte položku Pomocník - O programe.

 

Stiahnite si do Vášho počítača súbor oberon.exe. Po stiahnutí ho spustite. Zobrazí sa inštalátor, ktorý Vás bude sprevádzať inštaláciou (umožní Vám určiť ktoré programy chcete inštalovať, ich umiestnenie na pevnom disku a podobne). 

 

downnload2oberon.exe

 

Aktualizácia

Používa sa len vtedy, ak už bola na počítači vykonaná kompletná inštalácia. Využíva sa hlavne pri aktualizovaní novšej verzie OBERON-u.
Dôvodom vzniku tejto inštalačnej sady je len jej podstatné zmenšenie oproti kompletnej inštalácii.

 

Stiahnite si do Vášho počítača súbor oberon_upgrade.exe. Po stiahnutí ho spustite. Zobrazí sa Inštalátor, ktorý Vás bude sprevádzať inštaláciou (umožní Vám určiť ktoré programy chcete inštalovať, ich umiestnenie na pevnom disku a podobne).
 

downnload2oberon_upgrade.exe